Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport Projesi Hk. , 20.05.2010

E-pasaport başvururlarında dikkat edilmesi gereken hususları içeren detaylı bilgiler aşağıda adresi verilen internet adresinde yeralmaktadır.

Saygılarımızla

http://e-pasaport.gov.tr/