Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Bnt Hukuk Firması Tarafından, Baltık Ülkelerindeki (letonya, Estonya Ve Litvanya) Iş Mevzuatı Hakkında Yapılan Bir Çalışma Ektedir , 20.01.2012

İlgili Dosyalar :

- 2010-11-29.brozura-bnt Baltic Labour Law Survey 2010