Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Askerlik Duyurusu , 20.01.2012

Subat 2012 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk
faaliyetlerine ait teblig yerine geçecek duyuru, 1111 sayılı Kanunun 45. maddesi geregince
Milli Savunma Bakanlıgı’ndan alınmakla, ekte sunulmustur.

Saygılarımızla

İlgili Dosyalar :

- Askerlik Duyurusu