Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Beyan Sistemi Hk. , 21.02.2012

a) Yerlesim yeri adreslerinin tutulmasında kisilerin yazılı beyanı esas alınır. Vatandaslarımızın adres
bildirimlerini sahsen misyonlarımıza bildirmesi esastır. Ancak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun 50.maddesi 7.fıkrası uyarınca vatandaslarımızın Dıs Temsilciliklerimize posta (iadeli
taahhütlü posta veya kargo), veya Nüfus ve Vatandaslık Isleri Genel Müdürlügüne ya da nüfus
kayıtlarının bulundugu Nüfus Müdürlügüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) bildirimde
bulunması mümkündür. Adres bildiriminde “Adres Beyan Formu (B)” kullanılır. Sahsen yapılacak
basvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak basvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dısında
baska bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
b) Yerlesim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.
c) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil
ettikleri kisilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.
d) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocugun
büyükana, büyükbaba veya ergin olan kardesleri ya da çocugu yanında bulunduranlar tarafından
bildirilir. Velayet altında bulunan çocugun yerlesim yeri adresi anne veya babasının adresidir. Bu
sebeple, velayete iliskin hüküm olup olmadıgının Kimlik Paylasım Sisteminden (KPS) kontrol
edilmesi gerekmektedir.