Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5510 Sayılı Kanun , 02.03.2012

 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası
Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlenme hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca
kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik “50 Soruda Yesil Kart ve Gelir Tespiti” baslıgıyla
anılan Kurumun web sitesinin ana sayfasına bir bölüm eklendigi ve kurumun http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-
e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737 linkini ziyaret edilmesi bilgilerine.