Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Letonya'da Eğitim ve Yüksek Öğretim Olanakları , 14.03.2016

2014/2015 akademik yılında, 1580 okulda, 417.671 öğrenci, 30.701 öğretmen tarafından eğitilmektedir. Öğrencilerin yüzde 72’si Letonca, yüzde 27’si Rusça eğitim almaktadır. Ayrıca, ülkede kamuya ait 35 ve özel sektöre ait 22 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Eğitim alanındaki yapısal reform ve bütçe konsolidasyon süreci devam etmektedir.

Letonya’da temel zorunlu eğitim ilk 9 yıldan oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim 2-7 yaş çocuklarını kapsamaktadır. 5 ve 6 yaş grubunu eğitime hazırlamak zorunludur. Okula başlama yaşı 7’dir.

 

Leton devleti 8 ulusal azınlık dilindeki temel zorunlu eğitimi finanse etmektedir. Bunlar Rusça, Lehçe, Ukraynaca, Litvanca, Estonca, İbranice, Belarusça ve Roma dilinde yapılan eğitimlerdir. Orta öğretimde ise 7 azınlık dilindeki eğitim devlet finansmanı ile yapılmaktadır: Rusça, Lehçe, Ukraynaca, Litvanca, Estonca, İbranice ve Belarusça. Müfredat tüm okullar için aynıdır. Azınlık dillerindeki okullara devam eden öğrenciler Leton dili ile birlikte azınlık dilini de öğrenmektedirler.

 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın son verilerine göre, temel eğitim programını tamamlayan öğrencilerin yüzde 60,8’i orta eğitim kurumlarına devam etmekte, yüzde 33,8’i mesleki eğitime geçmekte, yüzde 5,4’ü ise eğitimine devam etmemektedir. Üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin oranı yüzde 62,8’dir.

 

Letonya'daki yüksek öğrenim olanakları hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Devlet Eğitim Geliştirme Ajansı’nın internet sayfası (http://viaa.gov.lv/eng/) ve  Akademik Program Ajansı tarafından hazırlanan 2009 tarihli ekli belge (İngilizce) incelenebilir.

 

Erasmus programı kapsamında Türkiye’den gelerek Letonya’daki üniversitelerde öğrenim ve staj gören üniversite öğrencilerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu çerçevede 2007-2008 eğitim öğretim yılında 31 olan öğrenci sayısı, 2014/2015 eğitim öğretim yılında 145’e ulaşmıştır.


İlgili Dosyalar :

- Higher_Education_in_Latvia.pdf