Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ülkemiz ile Letonya arasında imzalanan İkili Anlaşmalar , 14.03.2016

- Türkiye ile Letonya Arasında Mün'akit Muhadenet Muahedenamesi (3 Ocak 1925, Varşova)

- Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Hükümeti Arasında Mün'akit Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi (28 Mayıs 1928, Ankara)

- Türkiye ile Letonya Ticaret Mukavelenamesi (12 Ocak 1938, Riga)

- Türkiye-Letonya Arasında Kliring Anlaşması (12 Ocak 1938, Riga)

- Harbin Milli Siyaset Aleti Olarak Kullanılmaması Hakkında Protokol (Litvinov Protokolü) - (Moskova, 09.02.1929)

- Sıhhat Patentalarının Üzerine Yapılan Konsolosluk Vizelerinin Kaldırılması Hakkında İtilafname (Paris, 22.12.1934)

- Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması (12 Temmuz 1994, Riga)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (9 Mayıs 1994, Ankara) 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (14 Eylül 1995, Ankara)

- Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması (15 Eylül 1995, Ankara)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması (4 Haziran 1997, Riga)

- Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü (4 Haziran 1997, Riga)

- İş Konseyi Protokolü (4 Haziran 1997, Riga)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusulararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Ulusulararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması (4 Haziran 1997, Riga)

- Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma (18 Şubat 1997, Ankara)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol (3 Haziran 1999, Ankara)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması (5 Mayıs 2003, Ankara)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, 
Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması (19 Nisan 2005, Ankara)   

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerine Vize Muafiyeti Tanınması ve Umuma Mahsus Pasaport Hamillerine Vize Kolaylıkları Sağlanmasına Dair Anlaşma  (13.12.2006, Riga)