Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

 HAYRİ HAYRET YALAV

Doğum Yeri ve Yılı     : Ankara, 02.06.1953
Medeni Durumu          : Evli, 2 çocuklu
Bildiği Yabancı Diller  : İngilizce, Almanca
Öğrenim Durumu        : Yüksek lisans
Üniversite                  : Boğaziçi Üniversitesi - İşletme Fakültesi - İşletme,1977- Lisans

                                   Royal College for Defense Studies (RCDS), Londra - Yüksek Lisans

BULUNDUĞU MEMURİYETLER

PRDD Diplomatik İşlemler Dairesi - Aday Meslek Memuru , İkinci Katip (MM) 31/03/1978 - 01/04/1979

Askerlik  01/04/1979 - 01/08/1980

İEİD-I Daire Başkanlığı - İkinci Katip (MM)   01/08/1980 - 29/07/1981

Bağdat Büyükelçiliği - İkinci Katip (MM)  29/07/1981 - 24/09/1983

Salzburg Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos , Konsolos (MM)  24/09/1983 - 01/12/1986

İMAD İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Başkatip  01/12/1986 - 30/04/1987

KOVD Vize ve Dış İrtibatlar Dairesi - Başkatip  30/04/1987 - 25/08/1988

Hamburg Başkonsolosluğu - Konsolos (MM) , Başkonsolos Yardımcısı (MM)  25/08/1988 - 28/10/1991

Bonn Büyükelçiliği - Büyükelçilik Müsteşarı  28/10/1991 - 02/08/1993

EİEY-I Daire Başkanlığı - Şube Müdürü (MM)  02/08/1993 - 01/12/1993

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği – Genel Sekreter Başdanışmanı  01/12/1993 - 01/06/1995

ABGY-II Daire Başkanlığı - Daire Başkanı   01/06/1995 - 31/12/1995

Londra Büyükelçiliği - Müsteşar   31/12/1995 - 20/12/1996

Los Angeles Başkonsolosluğu - Başkonsolos (MM)  20/12/1996 - 31/12/1999

İEGY-I Daire Başkanlığı - Daire Başkanı    31/12/1999 - 01/09/2001

Berlin Büyükelçiliği - Büyükelçilik Birinci Müsteşarı  01/09/2001 - 20/02/2004

İEGY-IV Daire Başkanlığı - Daire Başkanı   20/02/2004 - 23/11/2004

PDGY Protokol Genel Müdür Yardımcılığı(Diplomatik İşlemler) - Elçi,  23/11/2004 - 23/12/2006
Genel Müdür Yardımcı Vekili , Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Buenos Aires Büyükelçiliği - Büyükelçi   23/12/2006 - 03/01/2011

MİDY Nezdinde - Büyükelçi   03/01/2011 - 25/01/2011

ASGM İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür Vekili ,  25/01/2011 - 29/09/2014
Büyükelçi, Genel Müdür Riga Büyükelçiliği - Büyükelçi

Riga Büyükelçiliği, Büyükelçi   29/09/2014