Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport , 01.01.2011

1 Haziran 2010 tarihinden itibaren e-pasaport uygulaması başlamış olmakla beraber, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubemizce 31.12.2010 tarihine kadar eski tip pasaport düzenlenmeye devam edilmiş ancak bu tarihten itibaren eski tip pasaport temdit işlemleri yapılmıyacaktır. Yeni pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımız için e-pasaport başvurusu alınması uygulamasına geçilmiş olup, pasaport başvurularında yanlarında geitrmeleri zorunlu belgeler aşağıda sunulmaktadır:

- Kullanmak olduğunuz pasaportunuz
- T.C. Kimlik No'sunu gösteren nüfus cüzdanı
- 2 adet 50*50 ebadında biyometrik fotoğraf.