Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport Başvurualrı , 15.09.2010

Sevgili Vatandaşlarımız,
Yapmış olduğunuz E-Pasaport talepleriniz aynı anda merkeze ietilmekte olup Merkezden'de tanzim Merkezine iletien süre ve Tanzim merkezinin de kargo şirketine teslimi ile Büyükelçiliğimize ulaşma süresi yaklaşık 5-7 gün arasında olup, zaman zaman kargo şiketinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu süreç uzamakta olması nedeniyle, başvurularınızı zamanlıca yapmanızda fayda görülmektedir.