Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Kayıt Sistemi , 01.01.2012

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi- ADNKS

5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca uygulanmaya başlayan ADNKS gereğince yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın “Adres Beyan Formu”nu doldurmak suretiyle Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarımıza, dış temsilciliklerimizin bulunmadığı yerlerde doğrudan Türkiye’deki Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Beyan edilen adreste değişiklik olması durumunda, yeni adresin de 20 gün içerisinde bildirilmesi zorunludur. Adres beyanında bulunmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Adres Beyan Formlarına ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün www.nvi.gov.tr adresinden erişilmesi mümkündür. Sözkonusu formun arka yüzünde yeralan “Açıklamalar” kısmında, uyulması gereken esaslar belirtilmiştir.