Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5510 Sayılı Kanun , 01.03.2012

DUYURU

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki
yeni düzenlemeyle Türkiye’de yasayan herkesin genel saglık sigortası kapsamına alındıgı,
ancak Türkiye’de ikamet etmeyenlerin kapsam dısında oldugu malumlarıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS)
ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek suretiyle sigortadan nasıl
yararlanacagı hakkında bilgi verildigi, yurtdısında yasayan ancak ikamet adresi Türkiye
olarak gözüken vatandaslarımıza da bu mektubun gönderildigi, sigortadan yararlanmak
isteyenlerin mektubu aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine basvurmalarının istendigi
ögrenilmistir.
Adrese kayıt sisteminde yasanan teknik arıza çerçevesinde  SGK’dan, yurtdısında
yasayan vatandaslarımızın anılan sigorta kapsamı dısında kalmak üzere adreslerinin
güncellenmesi için Temsilciliklerimize yaptıkları basvuruların gecikmeyle isleme tabi
tutulabilecegi belirtilerek, bu kisiler için süre uzatımı talep edilmistir. Talep SGK
tarafından incelenerek, yanıtlanacaktır.
Bu süre zarfında vatandaslarımızın, adres güncellemelerini,  dogrudan Nüfus ve Vatandaslık Isleri Genel Müdürlügüne ya da nüfus
kayıtlarının bulundugu Nüfus Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza)
(www.nvi.gov.tr) bildirimde bulunmak suretiyle yapmaları için yönlendirilmelerinin yerinde
olacagı düsünülmektedir.