Türkiye Cumhuriyeti

Riga Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Siyasi İlişkiler, 29.12.2016

Türkiye, Letonya Cumhuriyeti’ni 1925 yılında tanımıştır. Ülkemizin üç Baltık ülkesine de akredite ilk diplomatik temsilciliği Elçilik seviyesinde 1929 yılında Riga’da kurulmuştur. Riga’daki ilk Elçiliğin misyon şefliğine Maslahatgüzar olarak İbrahim Osman Bey atanmıştır. Dönemin Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’ın talebi üzerine Riga’da kain elçilik 1935 yılında Estonya’nın başkenti Tallin’e taşınmış ve misyon şefliğine Elçi Nuri Batu atanmıştır.

Letonya Cumhuriyeti Parlamentosu’nun Sovyetler Birliği’nin baskısı altında 21 Haziran 1940 tarihinde aldığı Sovyetler Birliği’ne katılma kararı ve Sovyetler Birliği’nin sözkonusu kararı 5 Ağustos 1940’da kabul ederek Letonya’yı ilhak etmesi ve İkinci Dünya Savaşı’nı takriben Letonya'nın 1944 yılında Sovyetler Birliği’nce yeniden işgal ve ilhakı Türkiye tarafından de jure olarak tanınmamıştır. 

Sovyetler  Birliği'nin  parçalanması sürecinde 4 Mart 1990'da bağımsızlığını ilan eden, ancak  fiilen bunu  Ağustos 1991'de gerçekleştirebilen Letonya ile  diplomatik ilişkilerimiz   3   Eylül  1991'de  Riga'da   yayınlanan   ortak bildiriyle yeniden kurulmuştur. İlişkilerimizin yeniden kurulduğu tarihten bu yana ikili ilişkiler sorunsuz biçimde gelişmekte, siyasi hiçbir sorun bulunmamaktadır. Avrupa-Atlantik bütünleşmesi çerçevesindeki ortak hedefler, iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmış, yeni işbirliği olanakları yaratmıştır.

Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği fiilen 2004 Şubat ayında açılmıştır. Cumhurbaşkanı Vaira Vike-Freiberga’nın 19-20 Nisan 2005 tarihlerinde Türkiye’yi ziyareti sırasında da resmen açılımı gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Riga Büyükelçiliği ise 2005 yılı Eylül ayında Büyükelçi Duray Polat tarafından açılmıştır.

İkili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi, Türkiye ve Letonya'nın karşılıklı olarak Riga ve Ankara'da mukim büyükelçiliklerinin açılmasıyla hız kazanmıştır.

2004 yılında AB üyeliğine geçen, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Avro Bölgesi’nin 18. üyesi olan Letonya, AB’nin katılım kriterlerini yerine getiren ülkelerle genişlemesini dış politika önceliklerinden biri olarak görmektedir.